Bartosz Suwalski

Bartosz Suwalski
Podstawowe informacje
Bartosz Suwalski
Pozycja:
-

2009/2010 - Trampkarz C1