FAQ

Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 10-go dnia każdego miesiąca. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd Klubu UKS Orlik Poznań.

Klub nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach. Istnieje możliwość zmniejszenia lub zniesienia składek w przypadku, gdy zawodnik przechodzi kosztowną i długoterminową rehabilitację. Składki miesięczne uiszczane przez rodziców wpłacane są przez 12 miesięcy w roku. Nie płacenie składek członkowskich bez pisemnego uzasadnienia i akceptacji władz Klubu, może grozić zawieszeniem lub wydaleniem zawodnika z klubu, którego rodzic/opiekun nie płaci składek lub innych należności, a także wszczęcie postępowania windykacyjnego na drodze sądowej.
Co miesiąc każdy członek Klubu wpłaca na rachunek bankowy Klubu składkę członkowską w wysokości 150,00 zł. Opłata powinna być dokonywana z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Miesięczna składka członkowska obowiązuje przez 12 miesięcy w roku (również w okresie wakacyjnym). W przypadku rodzeństwa (2 i więcej dzieci) składka za kolejne dziecko wynosi 50% pełnej składki.
Treningi odbywają się od dwóch do czterech razy w tygodniu (w zależności od kategorii wiekowej dziecka oraz grupy treningowej do której zawodnik się kwalifikuje). Dodatkowo są organizowane są treningi bramkarskie dla zawodników grających na tej pozycji. Dodatkowo zawodnik bierze udział w meczach sparingowych/mistrzowskich/rozgrywkach i turniejach. Zajęcia trwają od 60 do 90 minut.
Strój sportowy – klubowy (tzn. spodenki, koszulka, buty sportowe – mogą być adidasy, trampki, bądź korki), jeżeli na dworze jest chłodno (zimno) to np. dresy/ortalion. Dodatkowo każdego zawodnika obowiązuje posiadanie własnego napoju (dozwolona tylko woda, ciepła herbata lub napój regeneracyjny wskazany przez dietetyka). Każdy zawodnik po przyjęciu do klubu może zaopatrzyć się w strój klubowy w sklepie Futbolsport.pl przy ulicy Szwajcarskiej 1 w Poznaniu.
Nasz klub jest stowarzyszeniem nie prowadzącym działalności gospodarczej i nie ma możliwości wystawiania faktur. Jedynym potwierdzeniem opłaty (za treningi, za obóz) jest rachunek wystawiany na prośbę zainteresowanego. Prośbę należy wysłać ze wszystkimi niezbędnymi informacjami na uks@orlikpoznan.pl.
UKS Orlik Poznań nie ubezpiecza dodatkowo zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).
Zawodnik w przypadku urazu może starać się o odszkodowanie wyłącznie z ubezpieczenia, które zawarł we własnym zakresie.
Najlepiej skontaktować się z trenerem prowadzącym zajęcia. Generalna zasada jest taka, że trenerzy zawsze są na obiektach w godzinach treningów (bez względu na warunki pogodowe) i starają się przeprowadzić zajęcia w możliwie przystępnej dla wszystkich formie. Jeżeli jest zachmurzone niebo, bądź lekko pada należy zabezpieczyć dziecko w kurtkę przeciwdeszczową lub ortalion. Jeżeli pogoda i warunki na obiektach sportowych są niesprzyjające i zagrażają bezpieczeństwu zawodników, trener może odwołać zajęcia i informuje o tym drogą sms-ową lub poprzez stronę internetową.
Zajęcia prowadzone są przez 12 miesięcy w roku. W okresie wiosenno-letnio-jesiennym trenujemy na otwartych obiektach. W okresie zimowym część treningów przenosimy na salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 64 w Poznaniu. Grupy najstarsze trenują na dworze przez cały rok. W ekstremalnych przypadkach część zajęć również przenoszona jest do hali.
Trening to tylko jeden z wielu elementów szkolenia dzieci i młodzieży w Klubie. Treningi, które z różnych względów (zależnych i niezależnych od Akademii) zostały odwołane NIE SĄ ODRABIANE, ze względu na bardzo napięty grafik organizacyjny i szkoleniowy oraz ograniczoną bazę treningową.
Każdy trener posiada uprawnienia oraz legitymuje się dyplomem piłki nożnej, posiada licencję UEFA A Elite Youth, UEFA A, UEFA B lub Grassroots C lub jest w trakcie kursu trenerskiego.
Zajęcia prowadzone są przede wszystkim przez trenerów oraz wyznaczonych asystentów. Po rozpoczęciu treningu rodzic nie powinien ingerować w zajęcia, ani w żaden sposób komunikować się z dzieckiem. Może obserwować zajęcia prowadzone na otwartym boisku. Zajęcia na hali prowadzone są bez udziału rodziców. Rodzice oczekują na dziecko na korytarzu, w szatni lub innej wyznaczonej strefie.
Przydział do drużyny następuje na podstawie określenia aktualnych umiejętności, zaangażowaniu i zachowania zawodnika. Trenerzy poszczególnych zespołów w ramach jednego rocznika co jakiś czas przesuwają zawodników między grupami, aby jak najlepiej dopasować dziecko do stopnia zaawansowania zespołu. Podnosi to poziom sportowy grupy, a jednocześnie zawodnik indywidualnie rozwija się zgodnie ze swoimi umiejętnościami.