HARMONOGRAM TRENINGÓW

Drodzy rodzice, zgodnie z zapowiedziami UKS Orlik Poznań wraca do treningów od 5 maja 2020.
Zajęcia będą odbywały się zgodnie z poniższymi wytycznymi:

  • W treningach mogą brać udział zawodnicy, których rodzice zadeklarowali powrót do zajęć.
  • Zajęcia rozpoczynają się i kończą o wyznaczonej godzinie. Prosimy o przyprowadzenie dzieci i przekazanie ich pod opiekę trenera. Na boisku będzie jedno wejście i jedno wyjście, tak aby poszczególne grupy się nie spotykały. Dzieci będą w grupach maksymalnie sześcioosobowych.
  • Prosimy o przestrzeganie harmonogramu i podziału, który przekażą Trenerzy.
  • Przypominamy, że obowiązuje zakaz samodzielnego przemieszczania się dzieci do 13 roku życia, tak więc tylko zawodnicy przyprowadzeni przez osoby powyżej 18 roku życia będę mogły brać udział w treningach.
  • Obowiązuje całkowity zakaz wstępu Rodziców na boisko. Prosimy o oczekiwanie na dzieci poza boiskiem.
  • Sprzęt po każdych zajęciach będzie dezynfekowany. Na miejscu będzie także płyn do dezynfekcji rąk – prosimy o skorzystanie z niego przed i po treningu. W trakcie treningu nie ma wymogu posiadania maseczki.
  • Prosimy by dzieci miały podpisane napoje w bidonach – niespełnienie tego kryterium uniemożliwi korzystanie z napojów.
  • Na miejscu nie ma możliwości korzystania z szatni.
  • Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. (Art. 31m ust.1 – tarczy antykryzysowej)
  • Aby zawodnik mógł brać udział w zajęciach niezbędne jest przedłożenie przed rozpoczęciem treningu oświadczenia, które jest do pobrania tutaj — >Oświadczenie COVID-19

Harmonogram treningów od 1 września do 30 listopada 2021

Lokalizacja:
brak – boisko Sp64
Śródka – boisko ul. Gdańska 1
Rusa – boisko Olimp, os. Rusa 56
Morasko – stadion UAM, ul. Zagajnikowa
Orlik SP51 – orlik przy SP51, os. Lecha 37
Orlik Żegrze – boisko przy Straży Pożarnej na os. Stare Żegrze, pomiędzy ulicami Bobrzańską, a Milczańską

 

 

Szukaj
Partnerzy
Uczniowski Klub Sportowy Orlik Poznań
os. Orła Białego 120
61-251 Poznań


phoen731 640 155
mailm.truszynski@orlikpoznan.pl