Dołącz do klubu

Jeśli Twoje dziecko lubi sport, a w szczególności piłkę nożną i chcesz je zapisać do naszego klubu, poniżej podajemy wszystkie informacje, z którymi musisz się zapoznać.

W celu zapisania dziecka do klubu należy skontaktować się z trenerem koordynatorem Mateuszem Truszyńskim telefonicznie lub przez adres mailowy (tel. 731 640 155, mail: mateusztruszynski@orlikpoznan.pl).

Po zapoznaniu się z harmonogramem zajęć i regulaminem klubu, należy wypełnić deklarację członkowską i przekazać do trenera koordynatora. Gdy dziecko nie posiada zdrowotnych przeciwwskazań do uprawiania sportu, można przystąpić do pierwszego treningu.

Przynależność do klubu wiąże się z regularnym opłacaniem składki członkowskiej, która wynosi 100 lub 120 zł miesięcznie. Opłata członkowska obowiązuje przez cały rok. Jeżeli zawodnik nie uczęszcza na zajęcia przez cały miesiąc, jej wysokość zmniejsza się o połowę.

Szukaj
Partnerzy
Uczniowski Klub Sportowy Orlik Poznań
os. Orła Białego 120
61-251 Poznań


phoen731 640 155
mailm.truszynski@orlikpoznan.pl